Interim Management skaffer en ny leder ved akutte behov

//

En virksomhed, hvor en person med en nøgleposition i form af en chef, eller anden leder, med kort varsel må fratræde sin stilling, vil stå i en ganske vanskelig situation.

Herefter skal virksomheden nemlig hurtigst muligt prøve at finde en person med de rette kvalifikationer, der kan gå ind og overtage den pågældende stilling.

Dette er noget, der både kræver tid og økonomiske resurser – noget som virksomheden i mange tilfælde ikke har øremærket til netop dette formål.

Uden nogen leder, har en virksomhed et stort problem, da der dermed ikke er nogen til at tage ansvar og lede og fordele arbejdet – dette kan være et stort benspænd for en virksomhed og sætte den betydeligt tilbage.

Vanskelig at finde en velkvalificeret midlertidig leder

Det vil ofte være en tidskrævende proces for virksomheden selv at finde en afløser, og det gør kun situationen værre, hvor hver dag tæller og er kritisk for virksomheden.

Derfor er der rigtig megen ræson i at gøre brug af rekrutteringsbureauer, der er specialiserede i at skaffe erfarne, velkvalificerede ledelsesprofiler indenfor ganske kort tid.

 

Mange års erfaring med Interim Management

Vil man alliere sig med nogen af de bedste indenfor Interim Management i Danmark, kan man med fordel se til Nextt Management, som er et kompetencehus og rekrutteringsbureau med over 18 års erfaring i branchen.

Nextt Management er eksperter i at hjælpe virksomheder på rette kurs igen, når de står i en kritisk situation uden en chef eller leder, og effekten heraf er at den givne virksomhed meget hurtigere vil være på rette kurs igen både hvad angår indtjening, retning, vækst og evne til at konkurrere.

”Interim Management bygger på gensidig tillid”, er mantra’et hos Nextt Management, og er karakteristisk for den måde, de arbejder på med deres kunder.

Oversætter man Interim Management ordret fra engelsk, betyder det: “midlertidigt lederskab”. Interim Management er den fagterm, der bruges i branchen til at betegne dette særskilte område indenfor rekruttering.

3 fordele ved Nextt Managements rekrutteringsmetode:

 1. Lynhurtig behovsafdækning
 2. Over 18 års erfaring indenfor Interim Management branchen
 3. Leverer en ledelsesprofil på højst 10 dage

Nextt Management har stor ekspertise i at finde profiler indenfor:

 • Midlertidig ledelse
 • Kriseledelse
 • Vækstledelse
 • Forandringsledelse
 • Projektledelse

Nextt Management kan skaffe ledelsesprofiler med følgende titler m.m.:

 • Interim CEO (Chief Executive Officer)
 • Interim CMO
 • Interim HRO
 • Interim CIO
 • Interim CTO

Metoden, som Nextt Management benytter, gør at de opbygger gode og sunde relationer til sine kunder, og et samarbejde bliver som regel af længere varighed.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark