Hvad er en forretningsplan og hvordan bruger man den?

//

En forretningsplan er et dokument, der giver et overblik over din virksomhed og beskriver dens mål. Planen kan bruges, når du skal starte en virksomhed, men den kan også bruges til at tiltrække investeringer eller hjælpe dig med at sikre et lån fra en bank.

Din forretningsplan skal indeholde følgende:

Et resumé. Dette er en kort oversigt over din virksomhed og dens mål.

En beskrivelse af din virksomhed. Den bør omfatte din forretningsmodel, de produkter eller tjenester, du tilbyder, og dit målmarked.

Din virksomheds struktur. Dette omfatter oplysninger om dit team, din bestyrelse (hvis du har en) og dine aktionærer (hvis du har nogen).

Din markedsførings- og salgsplan. Denne bør omfatte din salgsstrategi, din reklame- og salgsfremmeplan, og din prisstrategi.

Din finansielle plan. Denne skal omfatte din resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Et bilag med støttedokumenter, f.eks. dit CV, markedsundersøgelser og referencebreve.

Forretningsmodel

Forretningsmodellen er kernen i forretningsplanen. Den skal beskrive, hvordan din virksomhed vil tjene penge, og hvad den vil gøre for at skabe indtægter. Der findes tre hovedtyper af forretningsmodeller:

  1. Produktbaserede virksomheder sælger produkter. De kan selv fremstille disse produkter, eller de kan købe dem hos leverandører.
  2. Servicevirksomheder leverer tjenesteydelser. Det kan være ting som rådgivning, design eller rengøring.
  3. Hybridvirksomheder er en kombination af de to. En restaurant er f.eks. en hybridvirksomhed, fordi den sælger både mad og service.

Produktbaserede virksomheder

Hvis du sælger produkter, skal du beskrive, hvad disse produkter er, og hvordan de fremstilles eller indkøbes. Du skal også forklare, hvordan du vil få dem ud til dine kunder.

Servicevirksomheder

Hvis du tilbyder tjenesteydelser, skal du beskrive, hvad disse tjenesteydelser er, og hvordan du vil levere dem. Du skal også forklare, hvordan du vil finde og fastholde kunderne.

Hybride virksomheder

Hvis din virksomhed er en hybridvirksomhed, skal du beskrive både de produkter og tjenester, du tilbyder, og hvordan du vil levere dem til dine kunder.

Målmarked

Dit målmarked er den gruppe af mennesker, der med størst sandsynlighed vil købe dine produkter eller bruge dine tjenester.

 

For at identificere dit målmarked er du nødt til at forstå dine kunders behov. Derefter kan du identificere, hvilken gruppe af mennesker der har størst sandsynlighed for at have disse behov.

Når du har identificeret dit målmarked, skal du beskrive dem i din forretningsplan. Dette omfatter deres alder, køn, beliggenhed, indkomst og livsstil. Du skal også forklare, hvorfor de vil købe hos dig og ikke dine konkurrenter.

Markedsførings- og salgsplan

Din markedsførings- og salgsplan skal beskrive, hvordan du vil nå ud til dit målmarked og overbevise dem om, at de skal købe dine produkter eller tjenester. Den bør omfatte din reklame- og salgsfremmende strategi samt din prisstrategi.

Finansiel plan

Din finansielle plan bør omfatte din resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Den skal vise, hvor mange penge du har brug for til at starte din virksomhed, og hvordan du vil opnå overskud. Den finansielle plan skal være baseret på realistiske antagelser om dine indtægter og omkostninger.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark