Fordelene ved at skifte til en træpillekedel

//

Efterhånden som verden bliver mere og mere bevidst om behovet for at reducere drivhusgasemissionerne, søger mange mennesker efter måder at gøre deres hjem mere bæredygtigt på.

En måde at gøre dette på er ved at skifte fra en traditionel olie- eller gaskedel til en træpillekedel. Pillekedler bliver stadig mere populære, fordi de er billige at købe og relativtlet at vedligeholde.

Pillekedler har en række fordele i forhold til traditionelle olie- eller gaskedler. For det første er de meget mere effektive med hensyn til deres energiforbrug. Det betyder, at de sparer dig penge på dine varmeregninger i det lange løb. Desuden producerer pillekedler meget få emissioner, hvilket gør en langt mere miljøvenlig løsning.

En anden fordel ved pillekedler er, at de ikke er så afhængige af svingende elpriser. Det gør dem til en mere stabil løsning til dine opvarmningsbehov i hjemmet.

Alt i alt kan det at skifte til et pillefyr være en god måde at spare penge og reducere din indvirkning på miljøet på. Hvis du er leder du efter en mere bæredygtig løsning til opvarmning af dit hjem, er pillekedler bestemt værd at overveje.

Biobrændstoffer er en mere miljøvenlig løsning end andre typer brændstof. Det skyldes, at den mængde kuldioxid, der udledes, når de brændes, er den samme som den mængde, biomassen optog, mens den var i live. Biobrændstoffer er også billigere end andre brændstoffer, f.eks. olie, og koster meget mindre end opvarmning med elektricitet.

Hvor mange træpiller bruger du om året?

Det afhænger af, hvor meget varme dit hjem har brug for, hvor effektiv træpilleovnen er, og kvaliteten af træpillerne. Men som udgangspunkt kan en gennemsnitlig husstand med et fritliggende hus på 155 m2 og en træpilleovn med en effektivitet på 80 % forvente at bruge ca. 4.000 kg træpiller om året.

Sådan opbevarer du træpiller

Når du får dine træpiller, er det vigtigt, at du opbevarer dem korrekt. Hvis de opbevares forkert, kan der dannes kulilte, og det kan være farligt. Kulilte er en giftig gas, som kan være dødelig. For at undgå dette skal du sørge for, at dine træpiller er godt ventileret.

Risikoen for, at træpillerne bryder i brand, opstår, når temperaturen er høj. Derfor er det vigtigt at opbevare træpillerne på et køligt og tørt sted. Du kan lægge dem i en tør kælder, et udhus eller en lade. Du kan også dække dem med en presenning og stille dem under et halvtag.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark