Gå aldrig alene i Familieretshuset – Få hjælp her

//

Familieretshuset er mest kendt for deres sager med skilsmisse og det er typisk også her folk kender til Familieretshuset. Men faktisk så varetager Familieretshuset mange forskellige familiesager der helt administrativt skal vurderes. Helt grundlæggende er Familieretshuset en offentlig institution som i stedet for statsforvaltningen er omlagt til Familieretshuset. Familieretshusets vigtigste og fornemmeste opgave er, at støtte og sikre børns trivsel når de er fanget i familiemæssige problemstillinger. Institutionen varetager faktisk alle familierelaterede sagsbehandlinger som foruden børnesager består af; ægteskab, navneændring, forældreansvar, adoption, værgemål, fremtidsfuldmagter og ægtefællers økonomiske forhold. Under Familieretshuset findes en børneenhed, som er en enhed der er oprettet således barnets tarv kan blive håndteret og varetaget bedst muligt. Børneenheden er til for at børnene i alle situationer kan henvende sig blandt andet via børnenes skilsmissetelefon, børnesamtaler, grupper mm. Børneenheden er ikke kun for børn der gennemgår skilsmisse i familien, men også for børn der ikke føler de kan snakke med deres forældre om problemer. Når en sag skal gennem Familieretshuset får de en ansøgning som screenes og herefter vurderes der hvor kompleks sagen er målt op med niveauet af konflikten i familien.

For rigtig mange er det grænseoverskridende at sidde i Familieretshuset fordi det ofte bunder i uenigheder og vanskelige situationer. Det er derfor vigtigt med en partsrepræsentant som både arbejder professionelt men som også selv har været hele møllen igennem og dermed forstår følelserne der er på spil. Dette kan Kriseramt Far hjælpe dig med i familieretshuset som partsrepræsentant eller professionel bisidder. Hos Kriseramt Far ligger fokus på at barnet har ret til begge forældre, da barnets relation til både far og mor er rigtig vigtigt. Kriseramt Far har mange års erfaring med sager som disse og har hjulpet flere forskellige familier i mange sager. Kriseramt Far vil også sørge for at du som klient er klædt godt på til Familieretshuset med rådgivningsmøder og formøder.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark