Hvordan finder du den bedste teambuilding aktivitet?

//

Der er mange grunde til, at nogle arbejdspladser sender deres medarbejdere på teambuilding aktiviteter. En af de mest almindelige grunde er at opbygge tillid mellem kolleger, hvilket kan være meget vigtigt for en virksomhed, der har teams spredt ud over forskellige steder eller tidszoner. En anden grund kan være at introducere nye medarbejdere i virksomheden til kulturen og arbejdsmoralen i andre afdelinger. Nogle gange har teambuilding aktiviteter på arbejdspladsen også et uddannelsesmæssigt element, f.eks. undervisning i persontyper og om, hvordan man reagerer og lærer hinanden bedre og kende, samt forstå hinanendens tankegange og mønstre. Med andre ord hvilke persontyper i er. Læs mere her

Teambuilding aktiviteter skaber fælleskab og tillid

Når folk arbejder sammen i et team, kan de opnå ting, som er umulige at opnå, når de arbejder alene. Men for at teams kan være effektive, skal de have tillid og gensidig respekt for hinanden. Tillid er afgørende, fordi det giver teammedlemmerne mulighed for at føle sig trygge ved at dele deres idéer og tage risici uden at frygte at blive latterliggjort eller straffet. På samtidig skal teammedlemmerne have respekt for hinanden for at opretholde et positivt arbejdsmiljø.

Lær at vise hinanden respekt

Respekt viser sig ved at teammedlemmerne lytter opmærksomt til hinanden, giver anerkendelse, når den er på sin plads, og ikke afbryder andre, mens de taler. Det omfatter også at være tolerant over for forskellige holdninger og ikke gøre grin med folks fejltagelser.

Hvert teammedlem skal finde en balance mellem at være åben og respektfuld over for andres idéer og samtidig tænke kritisk over fordelene ved deres forslag. Dette kan være en udfordring for nogle personer, fordi de måske føler, at det er i modstrid med begrebet teamwork, men denne form for gensidig respekt er nødvendig, hvis teams skal kunne arbejde godt sammen. Det kan være en god ide at køre hver enkel medarbejder igennem en enneagram type test, hvis du ønsker en mere individuel udvikling af medarbejderne.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark