Sri Lankas flag – et faktatjek

//

Et stort flertal af befolkningen i Sri Lanka betragter flaget som et symbol på national stolthed. Nationalflaget kaldes det srilankanske flag, og det blev hejst første gang den 22. juni 1948. Det består af tre vandrette striber – et blåt felt i midten med et guldemblem med et pali-ord, der betyder “løve” med singalesisk skrift, og sanskrit-tegn for “Ceylons høvdingeskab” på tværs af det. Disse to emblemer blev indført i 1832 under britisk styre som separate administrative divisioner, der blev styret af guvernørråd på provinsniveau. Striberne symboliserer tre gamle kongedømmer, der herskede over Sri Lanka før dets forening i slutningen af det 19. århundrede: Vanniyar-høvdinger (blå), hinduistiske kongeriger (orange) og muslimske kongeriger (grøn). Derfor omtales disse tre samfund ofte som “den tredobbelte arv” eller som “trikoloren”. Det betyder dog ikke, at alle, der tilhører et af disse samfund, kan bestride et embede uanset deres etnicitet, og det giver dem heller ikke automatisk en særbehandling. Denne forskelsbehandling har stået på i årevis, fordi de, der har adgang til magten, aldrig ønsker at give afkald på deres privilegier, selv om de ikke længere har noget legitimt krav på dem.

Flagdagen: Hvornår fejrede Sri Lanka sin nationaldag?

Sri Lanka fejrer sin nationaldag den 22. juni hvert år. Denne dato falder sammen med den dag, hvor landets nationalflag blev hejst første gang i 1948. I 1948 blev Sri Lanka en republik, og det singalesiske folk oprettede Dominion of Ceylon. Det var dog først i 1972, at Sri Lanka blev uafhængigt af Storbritannien og blev en republik.

Flagets rolle i den nationale identitet

Det nationale flag er et vigtigt symbol på en nations identitet, som har været betragtet som helligt fra gammel tid. Det srilankanske flag anses almindeligvis for at være landets mest værdifulde aktiv. Flagets tre farver repræsenterer de tre etniske grupper, der har boet på øen i tusindvis af år. Sri Lankas nationalflag er velkendt i mange dele af verden, og meget få nationer ville vove at ændre deres flag. Sri Lankas befolkning er stolt af deres flag, og det er ikke overraskende, at de vil gå så langt for at beskytte det mod at blive ændret eller vanæret. ** I virkeligheden skete der aldrig noget, fordi Sri Lanka var i stand til at besejre ethvert forsøg på at ændre sit flag med vold eller magt, så der var aldrig behov for nogen til at handle på denne måde.

Sri Lankas flag: Ensartede principper for Sri Lankas flag

Sri Lankas flag er blåt med tre vandrette striber, som er orange, grønne og gule. Et faktatjek til et blogindlæg om Sri Lankas nationalflag

Symbolikken i buddhistiske og hinduistiske traditioner

De tre vandrette striber på det srilankanske flag er orange, grønne og blå. Den orange stribe repræsenterer den buddhistiske tradition, mens den grønne stribe repræsenterer den hinduistiske tradition. Den tredje blå stribe symboliserer enhed og bruges til at repræsentere ikke-religiøse traditioner i Sri Lanka. “Ceylons høvdingeskab” på tværs af løveemblemet henviser til singaleserne (flertallet), som kaldes “løvetæmmerne”, og tamilsamfundet, som kaldes “tamilske herrer”, et navn, der blev givet af sanskrit-forskere.

Moralsk, kulturel og åndelig betydning af de blå striber

De tre striber på Sri Lankas flag repræsenterer de tre gamle kongeriger, der herskede på øen, før landet blev forenet i 1815.

Sri Lankas flag har farver og betydning

De tre vandrette striber på Sri Lankas flag repræsenterer de tre gamle kongeriger, der engang herskede på Sri Lanka. Den blå er for Vanniyar-høvdingerne, den orange for de hinduistiske kongeriger og den grønne for de muslimske kongeriger. Løven i guld øverst på disse striber symboliserer Sri Lankas uafhængighed fra det britiske styre og dets genfødsel som nation. Pali-ordet “løve” betyder “frihed”, hvilket er repræsenteret i dette emblem.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark