Med fokus på etik kan du øge produktiviteten i virksomheden

//

En god ledelse er afgørende for en succesfuld virksomhed. Etik bør ikke overses, da den kan have en stor indvirkning på produktiviteten og arbejdets kvalitet. Lederne bør fokusere på at være retfærdige over for alle for at skabe et produktivt miljø, hvor alle medarbejdere føler, at de er en del af noget vigtigt. For at øge produktiviteten bør lederne sørge for, at alle er tilfredse.

Paradoksledelse

Lederne bør praktisere en paradoksledelse, hvor der er plads til alle typer mennesker og idéer i virksomheden. Dette vil føre til de bedste resultater i det hele taget, fordi forskellige perspektiver er vigtige, når det drejer sig om at finde oplysninger eller løse problemer. Der kan være mange forskellige måder at finde det bedste svar på, ikke kun én. Derfor bør lederne sørge for, at alle holdninger bliver hørt og taget i betragtning, før der træffes beslutninger.

Medarbejderne vil være mere produktive, når de føler, at deres idéer er lige så vigtige og respekterede. Arbejdspladsen bør være åben og give mulighed for konstruktiv kritik, også selv om den er negativ. Medarbejderne fortjener et miljø, hvor de kan give udtryk for deres bekymringer uden at blive straffet eller nedvurderet af lederne.

Undgå negativitet

Negativitet på arbejdspladsen fører til manglende produktivitet, hvilket vil have stor indflydelse på virksomhedens succes. For at øge produktiviteten og samtidig bevare de etiske standarder, bør lederne fokusere på at praktisere en god og solid ledelse. En ledelse, der er fysisk tilstede, men også en ledelse, som lytter til medarbejderne. Hvis der ikke er en vis etik i ledelsen, vil der hurtigt opstå problemer, som kan skabe negativitet, ikke bare i ledelsen, men generelt i hele virksomheden.

Derfor er det vigtigt, at man har fokus på etik og forandring, hvis man gerne vil have en succesfuld virksomhed, men en god og solid ledelsen, og vigtigst af alt: glade og tilfredse medarbejdere.

Ideer til at skabe en god arbejdsmoral

Man behøver ikke at ofre guld og grønne skove til sine medarbejder, men det er videnskabeligt bevist, at glade og tilfreds medarbejder øger en effektiviseret arbejdsindsats. Jo bedre og hurtigere medarbejdere er, jo bedre, kommer det hele virksomheden til gode. For at gøre sine medarbejdere tilfredse kan man gøre disse tiltag:

  • Giv frihed under ansvar – Glade medarbejdere er også medarbejdere, som føler sig frie. Dem, som ikke har chefen stående i nakken, og overvåger en. Her er det vigtigt, at man giver plads til hver enkel medarbejder, og viser dem, at man stoler på, at de får lavet det de skal. Hvis de ikke gør det, skal der naturligvis være konsekvenser af en art.
  • Tilbyd frokostordning – Det er også videnskabeligt bevist, at medarbejdere, som får tilbudt frokost på arbejdspladsen, arbejder det bedre og hurtigere. Det sikrer også, at ingen medarbejdere går sukkerkolde, eller løber tør for energi, fordi de ikke har fået spist nok.
  • Skab, et godt sammehold mellem kollegaer – Man kan som ledelse arrangere nogle arrangementer for alle medarbejder, så de bedre kan lære hinanden at kende. Det vil også skabe et bedre sammenhold, en god og rar atmosfære på arbejdspladsen.

Ovenstående er blot tre måder, man som ledelse, kan skabe en god arbejdsplads.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark