En uddannelse til dig med autisme

//

Det anslås, at 1 ud af 68 børn får diagnosen autismespektrumforstyrrelse (AST). Det betyder, at undervisere sandsynligvis vil have mindst én elev med AST i deres klasseværelse på et tidspunkt i løbet af deres karriere. AST kan være en meget udfordrende lidelse at arbejde med, da den påvirker den måde, hvorpå en person lærer, kommunikerer og interagerer med andre. I denne artikel vil vi nævne nogle af de unikke behov hos elever med AST, og hvordan undervisere kan imødekomme disse behov for at skabe et inkluderende læringsmiljø.

Hvad er autisme?

Autismespektrumforstyrrelse (AST) er en neurologisk og udviklingsmæssig forstyrrelse, der påvirker den måde, en person kommunikerer, lærer og interagerer med andre på. Mennesker med AST har svært ved at forstå verbal og nonverbal kommunikation som f.eks. ansigtsudtryk eller kropssprog. De har også problemer med at fortolke sociale signaler, hvilket gør det vanskeligt at danne relationer med jævnaldrende. Derudover kan de opleve sensorisk følsomhed, som kan få dem til at over- eller underreagere på visse stimuli som lyd eller tekstur.

Unikke behov hos elever med autisme

Mennesker med AST har unikke behov på grund af deres vanskeligheder med at forstå sociale signaler og behandle information anderledes end andre mennesker. Undervisere skal være opmærksomme på disse unikke behov for at skabe et inkluderende læringsmiljø for elever med AST:

– Fleksibelt læringsmiljø: Elever med AST kan have gavn af et mere fleksibelt læringsmiljø. Det kan f.eks. være at give dem ekstra tid til opgaverne, give dem mulighed for at arbejde i mere stille områder af klasseværelset eller tilbyde alternative siddepladser.

– Effektive kommunikationsstrategier: Det er vigtigt for undervisere at være opmærksomme på deres elevers kommunikationsstil og bruge effektive strategier for at hjælpe dem med at udtrykke sig. Det kan f.eks. være visuelle hjælpemidler som billeder eller symboler, korte og klare instruktioner, give valgmuligheder og holde pauser, når det er nødvendigt.

– Sensorisk håndtering: Mange elever med AST er følsomme over for visse stimuli, f.eks. høje lyde eller skarpt lys. Undervisere bør være opmærksomme på disse følsomheder og tilpasse læringsmiljøet i overensstemmelse hermed ved at reducere baggrundsstøj og at give pauser i løbet af dagen.

– Udvikling af sociale færdigheder: Mennesker med AST har ofte svært ved at forstå sociale signaler og danne relationer med deres jævnaldrende. Undervisere bør give eleverne mulighed for at øve deres sociale færdigheder ved at organisere gruppeaktiviteter eller sætte dem sammen med en mentor eller en peer tutor, som kan tilbyde vejledning og støtte.

Ved at tage højde for disse unikke behov hos elever med autisme kan undervisere skabe et inkluderende læringsmiljø, der hjælper alle elever med at nå deres fulde potentiale. Dette vil ikke kun være til gavn for dem med AST, men også fremme en positiv klassekultur, hvor alle respekteres og værdsættes. Du bør kigge på et STU forløb. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, som har AST eller lignende udfordringer. Forløbet er muligt fire steder i landet: Aarhus, Silkeborg, Aalborg og Kolding. Så selvom dit barn har udfordringer, så skal man ikke snydes for uddannelse.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark