Bæredygtighed for miljø og for dig

//

Bæredygtighed er ansvarlig fordeling af ressourcer. Vi kender begrebet fra klima sammenhænge, men har du tænkt over hvordan det også kan have en anden betydning for dig og dit firma

Mange virksomheder er heldigvis blevet langt mere bevidste på klimaområdet og i den forbindelse indledt grønne omstillinger, som i højere grad tager ansvar for forsvarligt brugen af naturens ressourcer. 

Dette kan eksempelvis tydeligt ses ved, at mange virksomheder prioriterer forskellige tiltag såsom kødfri madordninger, færre rejser og eksempelvis affaldssortering. 

En overset faktor er dog medarbejdernes ressourcer, som i lige så høj grad skal håndteres forsvarligt. 

Det sunde arbejdsmiljø 

En sund kultur og arbejdsmiljø er væsentligt for, om en medarbejder trives. Rigtig mange dansker melder sig hver dage syge med stress, hvorfor termet ofte bliver betegnet som en folkeepidemi. 

Konsekvensen for virksomheder med stresssyge medarbejdere, kan være at kapaciteten i virksomheden sænkes eller i værste tilfælde, at betroede medarbejdere må skifte job. Det er en yderst stor belastning, som er meget bedre håndteret ved langsigtet og bæredygtig ledelse. 

Dette inkluderer at varetage medarbejders trivsel, deres arbejdsbelastning, stressniveauet og motivationen for den enkelte medarbejder. 

Nogle virksomheder vælger i den forbindelse at bakke op om den bæredygtige kultur ved eksempelvis at introducere holistiske tiltag, som eksempelvis hjemmearbejdsdage, firmabetalt massage eller fælles meditationer. 

Alt sammen for, at medarbejders generelle trivsel optimeres, hvorved deres indsats på arbejdet langsigtet kan forholde sig stabil. 

Konkrete værktøjer til bæredygtig ledelse 

En effektiv måde at vurdere graden af bæredygtig ledelse, er ved at vurdere kulturen på arbejdspladsen.

Er der plads til at medarbejderen kan veksle mellem opgaver?

Er den samlede arbejdsbyrde fleksibel?

Er strukturen løst eller fast foranket?

Og hvilke konsekvenser har dette for dynamikken i firmaet? 

En løst forankret kultur med stor arbejdsbyrde, kan eksempelvis lede til at nogle medarbejdere er overbelastede. 

Samtidig kan en konkurrencepræget kultur gøre det vanskeligt for medarbejderen at gøre opmærksom på, hvorfor situationen kan ende ud i eksempelvis en sygemelding eller på anden vis mistrivsel og konflikter. 

Hvis du leder efter inspiration til konkrete værktøjer, som kan fremme den bæredygtige trivsel hos dine medarbejdere, kan du søge hjælp på www.savasana.dk.

Her kan du læse meget mere om mental sundhed samt hvordan denne hænger sammen med dine medarbejderes præstation på arbejdet. 

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark