Alt hvad du behøver at vide om energi: De forskellige energikilder, og hvilken der er mest miljøvenlig

//

Energi er et komplekst emne med mange forskellige aspekter. Hvad er de forskellige energityper, og hvilke er de mest miljøvenlige? 

Der anvendes mange forskellige typer energi rundt om i verden. Den mest almindelige energitype er fossile brændstoffer, som er dannet af rester af planter og dyr, der levede for millioner af år siden. Fossile brændstoffer omfatter kul, olie og naturgas. Disse ressourcer er ikke fornybare. En anden energitype er atomkraft, som kommer fra uranatomer. Kernekraft, ligesom olie, er heller ikke fornybar, men den er langt mindre forurenende end fossile brændstoffer.

Vedvarende energi er fremtiden

Vedvarende energi er energikilder, der kan genopfyldes eller erstattes på naturlig vis. De mest almindelige former for vedvarende energi er sol, vind og vandkraft. Mange af disse energikilder kræver en eller anden type af filter. Virksomheder som Filterteknik, tilbyder løsninger inden for filtre.

Solenergi kommer fra solens stråler, der omdannes til elektricitet ved hjælp af solceller. Vindenergi kommer fra vinden, som bruges til at generere elektricitet ved hjælp af vindmøller. Vandkraft kommer fra kraften af vand i bevægelse, som opfanges og omdannes til elektricitet ved hjælp af vanddæmninger. Energi er under konstant forandring og udvikling, efterhånden som der udvikles nye teknologier og gøres nye opdagelser. F.eks. har de seneste fremskridt inden for batteriteknologien gjort det muligt at lagre sol og vindenergi, så den kan bruges, når solen ikke er der til at levere strøm eller hvis vinden ikke blæser. Dette er en vigtig udvikling, da det betyder at vedvarende energi kan anvendes, selv når vejrforholdene ikke er ideelle.

Efterhånden som vi bliver ved med at lære mere om energi og de konsekvenser, som vores valg har for miljøet er det klart, at vedvarende energi er fremtidens vej. Sol, vind og vandkraft er alle rene og vedvarende energikilder, som vil bidrage til at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer og beskytte vores planet i de kommende generationer.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark