Alt du behøver at vide, hvis du er udsat for økonomisk vold

//

Økonomisk vold er en form for partnervold, hvor den ene person i et forhold bruger økonomisk kontrol til at udøve magt og kontrol over den anden person. Det kan tage mange former, herunder at tage eller tilbageholde penge, kontrollere adgangen til ressourcer eller konti, forhindre en person i at få eller beholde et arbejde eller sabotere den anden persons evne til at opnå økonomisk sikkerhed.

 

Symptomerne på økonomisk vold

Ofrene kan opleve en række forskellige symptomer, når de er ofre for økonomisk vold. Det drejer sig bl.a. om frygt og usikkerhed omkring penge og økonomi, at føle sig kontrolleret af partnerens økonomiske beslutninger, at blive forhindret i at få adgang til nødvendige ressourcer som f.eks. mad og husly, at have begrænset adgang til midler på grund af partnerens kontrol over dem, at være ude af stand til at træffe selvstændige økonomiske beslutninger eller ikke at have noget at skulle have sagt om, hvordan penge bliver brugt, eller at føle sig magtesløs i økonomiske spørgsmål.

 

Konsekvenserne

Konsekvenserne af økonomisk vold kan være alvorlige og langvarige. Ofrene efterlades ofte i en situation, hvor de ikke er i stand til at forsørge sig selv økonomisk, hvilket fører til fattigdom og modgang. De kan også lide af følelsesmæssige lidelser på grund af følelsen af at føle sig kontrolleret af deres partner, hvilket kan føre til følelser af lavt selvværd og håbløshed. Desuden kan ofrene blive udsat for fysisk vold som følge af den økonomiske kontrol, der udøves over dem.

 

Sådan bryder du med volden

Det kræver mod og beslutsomhed at bryde ud af økonomisk vold, men der er skridt, som ofrene kan tage for at genvinde deres autonomi og økonomiske sikkerhed. Disse omfatter at søge hjælp hos en støtteorganisation, oprettelse af en separat bankkonto, oprettelse af et budget og registrering af udgifter, læring om finansiel viden, søgning af juridisk rådgivning om rettigheder til indkomst og aktiver og anmodning om hjælp fra familie eller venner. Med den rette støtte kan ofrene få kontrol over deres økonomi og komme videre i deres liv.

 

I sidste ende kræver det en kollektiv indsats at gøre en ende på økonomisk vold – gennem oplysningskampagner, der øger bevidstheden om tegn på økonomisk misbrug, og gennem lovgivning, der beskytter ofrenes rettigheder. Ved at arbejde sammen om at bekæmpe økonomisk vold kan vi skabe et miljø, hvor alle har adgang til økonomisk sikkerhed og frihed.

CSR Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark